Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες     Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο                       www.antonakelis.gr

Καλοσώρισμα

Το Γραφείο μας

Η βιωσιμότητα, η υγιής ανάπτυξη και η εξέλιξη μίας επιχείρησης βασίζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη γνώση της οικονομικής κατάστασης, του ανθρωπίνου δυναμικού και των δυνατοτήτων της. Έχοντας την φιλοσοφία ότι η καρδιά της κάθε επιχείρησης είναι, πάνω από όλα, το ανθρώπινο δυναμικό της, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην παροχή των πλέον κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ορθή λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την αρτιότερη στελέχωσή της.

Ιστορία

Το γραφείιο μας, ως μία κατά βάση οικογενειακή επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηροποιείται τον Ιανουάριο του 2002 από τον Χρήστο Αντωνακέλη και την σύζυγό του Βίκυ, αξοποιώντας την 10έτη προυπηρεσία τους, κάτι που τους βοήθησε να βάλουν τις γερές βάσεις για την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη του γραφείου

Η Επιλογή

Σημαντική επιχειρηματική απόφαση είναι και η επιλογή του κατάλληλου φοροτεχνικού για τη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή, είναι η επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία, καθώς και η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία.

Η Ανάγκη

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με εμφανείς τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα, ο Έλληνας επιχειρηματίας καλείται να αναδείξει την επιχείρηση του στην αγορά, κάτω από την διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυνομία, η οποία στον οικονομικό – φορολογικό τομέα είναι ιδιαίτερα έντονη. Επιφορτισμένος με την καθημερινή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, έχει την ανάγκη εξειδικευμένων υπεύθυνων πληροφοριών, ώστε να τον οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις, αλλά και να τον προφυλάξουν από λανθασμένες ενέργειες και επιλογές
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες                       www.antonakelis.gr Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Καλοσώρισμα

Το Γραφείο μας

Η βιωσιμότητα, η υγιής ανάπτυξη και η εξέλιξη μίας επιχείρησης βασίζονται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στη γνώση της οικονομικής κατάστασης, του ανθρωπίνου δυναμικού και των δυνατοτήτων της. Έχοντας την φιλοσοφία ότι η καρδιά της κάθε επιχείρησης είναι, πάνω από όλα, το ανθρώπινο δυναμικό της, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην παροχή των πλέον κατάλληλων συμβουλευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να βοηθήσουμε στην ορθή λήψη αποφάσεων που απαιτούνται για την αρτιότερη στελέχωσή της.

Ιστορία

Το γραφείιο μας, ως μία κατά βάση οικογενειακή επιχείρηση ξεκίνησε να δραστηροποιείται τον Ιανουάριο του 2002 από τον Χρήστο Αντωνακέλη και την σύζυγό του Βίκυ, αξοποιώντας την 10έτη προυπηρεσία τους, κάτι που τους βοήθησε να βάλουν τις γερές βάσεις για την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη του γραφείου

Η Επιλογή

Σημαντική επιχειρηματική απόφαση είναι και η επιλογή του κατάλληλου φοροτεχνικού για τη κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Βασικά κριτήρια για την επιλογή αυτή, είναι η επιστημονική κατάρτιση, η εμπειρία, καθώς και η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία.

Η Ανάγκη

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με εμφανείς τις δυσμενείς επιπτώσεις από τα εθνικά και διεθνή οικονομικά δεδομένα, ο Έλληνας επιχειρηματίας καλείται να αναδείξει την επιχείρηση του στην αγορά, κάτω από την διαρκώς μεταβαλλόμενη πολυνομία, η οποία στον οικονομικό – φορολογικό τομέα είναι ιδιαίτερα έντονη. Επιφορτισμένος με την καθημερινή λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, έχει την ανάγκη εξειδικευμένων υπεύθυνων πληροφοριών, ώστε να τον οδηγήσουν στις σωστές αποφάσεις, αλλά και να τον προφυλάξουν από λανθασμένες ενέργειες και επιλογές
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες     Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο                       www.antonakelis.gr

Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη μηχανογραφική τήρηση λογιστηρίου όλων των κατηγορίων του Κ.Φ.Α.Σ στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας. Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων. Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις, οικοδ/κα έργα κλπ) Υπολογισμό μισθοδοσίας και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων, υποχρεώσεις του επιχειρηματία για ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, βεβαίωση εργοδότη (ένσημα), φόροι, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ. ΙΚΑ, ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και οικονομοτεχνικών έργων. Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρους εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία. Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. , Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχία, Επιμελητήρια κτλ).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οργάνωση σύνταξης ταμειακού προγραμματισμού Βραχυχρόνιος και Μακροχρόνιος σχεδιασμός μέσω της επεξεργασίας: Μηνιαίων αποτελεσμάτων Ετήσιων αποτελεσμάτων Αναλύσεων κόστους εργαζομένων Βασικών οικονομικών δεικτών Με την αυξανόμενη επέκταση της τεχνολογίας πληροφοριών, και την τάση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών, το management reporting παρέχει στον χρήστη μέσω της σύνταξης ενοποιημένων εκθέσεων ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησης του. Το management reporting αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος της μετακίνησης προς τη βελτιωμένη επιχειρησιακή νοημοσύνη και τη διαχείριση γνώσης.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία. Μελέτη, σύνταξη και υποβολή όλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών καταστάσεων . Παροχή φορολογικών συμβουλών, σύμφωνα με την κάθε επιχείρηση. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες                       www.antonakelis.gr Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Υπηρεσίες

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένη μηχανογραφική τήρηση λογιστηρίου όλων των κατηγορίων του Κ.Φ.Α.Σ στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας. Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων. Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Όλο το φάσμα της μισθοδοσίας κάθε μορφής και αντικειμένου δραστηριότητας (κοινές επιχειρήσεις, οικοδ/κα έργα κλπ) Υπολογισμό μισθοδοσίας και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων, υποχρεώσεις του επιχειρηματία για ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ, βεβαίωση εργοδότη (ένσημα), φόροι, βεβαιώσεις αποδοχών κλπ. ΙΚΑ, ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και οικονομοτεχνικών έργων. Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρους εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία. Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. , Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχία, Επιμελητήρια κτλ).

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οργάνωση σύνταξης ταμειακού προγραμματισμού Βραχυχρόνιος και Μακροχρόνιος σχεδιασμός μέσω της επεξεργασίας: Μηνιαίων αποτελεσμάτων Ετήσιων αποτελεσμάτων Αναλύσεων κόστους εργαζομένων Βασικών οικονομικών δεικτών Με την αυξανόμενη επέκταση της τεχνολογίας πληροφοριών, και την τάση για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών, το management reporting παρέχει στον χρήστη μέσω της σύνταξης ενοποιημένων εκθέσεων ολοκληρωμένη άποψη της επιχείρησης του. Το management reporting αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος της μετακίνησης προς τη βελτιωμένη επιχειρησιακή νοημοσύνη και τη διαχείριση γνώσης.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία. Μελέτη, σύνταξη και υποβολή όλων φορολογικών δηλώσεων και οικονομικών καταστάσεων . Παροχή φορολογικών συμβουλών, σύμφωνα με την κάθε επιχείρηση. Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες     Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο                       www.antonakelis.gr

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Είμαστε στη διαθέση σας να βοηθήσουμε σε οτι χρειαστήτε
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες                       www.antonakelis.gr Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Υπηρεσίες για Ιδιώτες

Είμαστε στη διαθέση σας να βοηθήσουμε σε οτι χρειαστήτε
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες     Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο                       www.antonakelis.gr

Τιμοκατάλογος Λογιστικών υπηρεσιών

Τιμολογιακή Πολιτική

Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το στρατηγικό κομμάτι των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Συνήθως είναι δύσκολο να λάβετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος. Οι εταιρίες Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και με δεδομένη την κρίση που περνούν τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να εξετάσετε με μεγάλη προσοχή τις προσφορές που σας γίνονται. Το κυνήγι της χαμηλής τιμής μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, για αυτό κρίνεται σκόπιμο να στοχεύετε πρωτίστως σε ποιοτικές υπηρεσίες και ακολούθως σε χαμηλές τιμές. Η εταιρία μας Εξαιτίας της τεχνογνωσίας της και της τυποποίησης των εργασιών της ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική με τιμές υποδεέστερες του ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με τις άριστες υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει έχει την καλύτερη σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την παραλαβή και παράδοση των παραστατικών στο χώρο σας Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικός τιμοκατάλογος των Λογιστικών υπηρεσιών μας.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ατομικές επιχειρήσεις - Ελεύθεροι επαγγελματίες
50,00 ΕΥΡΩ 80,00 ΕΥΡΩ 120,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ο.Ε. - Ε.Ε
100,00 ΕΥΡΩ 120,00 ΕΥΡΩ 200,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ε.Π.Ε. - Ι Κ Ε
150,00 ΕΥΡΩ 200,00 ΕΥΡΩ 300,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Α.Ε.
300,00 ΕΥΡΩ 450,00 ΕΥΡΩ 600,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ - 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 5,00 ευρώ κατ’απασχολούμενο άτομο.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενημέρωση Βιβλίων Β & Γ κατηγορίας κάθε 15νθήμερο προκειμένου να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησής σας Έκδοση και κατάθεση Φ.Μ.Υ. και συγκεντρωτικού πίνακα προσωπικού. Καταθέσεις προσλήψεων, απολύσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. Εκπροσώπηση σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) για θέματα ελέγχου. Προληπτικός Έλεγχος Εφορίας και δημιουργία Αρχείων Ελέγχου. Έλεγχος καταχώρησης ή και καταχώρηση δαπανών, παγίων, αποσβέσεων. Διόρθωση λαθών και αναφορά ευρημάτων. Σύνταξη και έλεγχος καθώς και υπογραφή Ισολογισμού. Τηλεφωνική υποστήριξη Έλεγχος μισθοδοσίας και πιθανής διόρθωσης. Μηνιαία αναφορά της πορείας της επιχείρησης
ΑΜΟΙΒΗ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην Επαγγελματιών
30,00 ΕΥΡΩ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
40,00 ΕΥΡΩ
Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
50,00 ΕΥΡΩ
Συγκεντρωτική Κατάσταση πελατων - προμηθευτών ανά τρίμηνο
30,00 ΕΥΡΩ
Ισχύουν προσφορές για νέες επιχειρήσεις.
ΕΣΗΜΕΙΩΣΗ : Oι αμοιβές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του γραφείου μας για ΙΔΙΩΤΕΣ: Ετήσια Φοροτεχνική Κάλυψη (Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων, Ε1, Ε2, Ε9, Μισθωτήρια, εκτυπώσεις: ΕΝΦΙΑ, Τέλη Κυκλοφορίας, Εκκαθαριστικών κλπ) για ΟΛΟ το 2016 μόνο 60 €

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων Υπολογισμός,έκδοση και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Δημιουργία και αποστολή ΜΥΦ Δηλώσεις αποδόσεως παρακρατούμενων φόρων Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περουσίας και Ε9 Υποστήριξη φορολογικών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελέυσεως
Οι αμοιβές συμπεριλαμβάνουν:
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες                       www.antonakelis.gr Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Τιμοκατάλογος Λογιστικών υπηρεσιών

Τιμολογιακή Πολιτική

Η απόφαση για την επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει το στρατηγικό κομμάτι των Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται σε δύο άξονες: στο κόστος και στην ποιότητα των υπηρεσιών. Συνήθως είναι δύσκολο να λάβετε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με χαμηλό κόστος. Οι εταιρίες Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και με δεδομένη την κρίση που περνούν τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να εξετάσετε με μεγάλη προσοχή τις προσφορές που σας γίνονται. Το κυνήγι της χαμηλής τιμής μπορεί να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά, για αυτό κρίνεται σκόπιμο να στοχεύετε πρωτίστως σε ποιοτικές υπηρεσίες και ακολούθως σε χαμηλές τιμές. Η εταιρία μας Εξαιτίας της τεχνογνωσίας της και της τυποποίησης των εργασιών της ακολουθεί μια τιμολογιακή πολιτική με τιμές υποδεέστερες του ανταγωνισμού και σε συνδυασμό με τις άριστες υπηρεσίες που μπορεί και προσφέρει έχει την καλύτερη σχέση τιμής και παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα των οικονομικών υπηρεσιών.
ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ατομικές επιχειρήσεις - Ελεύθεροι επαγγελματίες
50,00 ΕΥΡΩ 80,00 ΕΥΡΩ 120,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 50.000 50.001 - 100.000 100.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ο.Ε. - Ε.Ε
100,00 ΕΥΡΩ 120,00 ΕΥΡΩ 200,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Ε.Π.Ε. - Ι Κ Ε
150,00 ΕΥΡΩ 200,00 ΕΥΡΩ 300,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Α.Ε.
300,00 ΕΥΡΩ 450,00 ΕΥΡΩ 600,00 ΕΥΡΩ
ΕΩΣ - 100.000 100.001 - 200.000 200.001 ΚΑΙ ΑΝΩ
Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 5,00 ευρώ κατ’απασχολούμενο άτομο.

Λογιστικές Υπηρεσίες

Ενημέρωση Βιβλίων Β & Γ κατηγορίας κάθε 15νθήμερο προκειμένου να έχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησής σας Έκδοση και κατάθεση Φ.Μ.Υ. και συγκεντρωτικού πίνακα προσωπικού. Καταθέσεις προσλήψεων, απολύσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. Εκπροσώπηση σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ι.Κ.Α., ΕΦΟΡΙΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) για θέματα ελέγχου. Προληπτικός Έλεγχος Εφορίας και δημιουργία Αρχείων Ελέγχου. Έλεγχος καταχώρησης ή και καταχώρηση δαπανών, παγίων, αποσβέσεων. Διόρθωση λαθών και αναφορά ευρημάτων. Σύνταξη και έλεγχος καθώς και υπογραφή Ισολογισμού. Τηλεφωνική υποστήριξη Έλεγχος μισθοδοσίας και πιθανής διόρθωσης. Μηνιαία αναφορά της πορείας της επιχείρησης
ΑΜΟΙΒΗ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην Επαγγελματιών
30,00 ΕΥΡΩ
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
40,00 ΕΥΡΩ
Δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9
50,00 ΕΥΡΩ
Συγκεντρωτική Κατάσταση πελατων - προμηθευτών ανά τρίμηνο
30,00 ΕΥΡΩ
Ισχύουν προσφορές για νέες επιχειρήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Oι αμοιβές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., είναι ενδεικτικές και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του γραφείου μας για ΙΔΙΩΤΕΣ: Ετήσια Φοροτεχνική Κάλυψη (Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων, Ε1, Ε2, Ε9, Μισθωτήρια, εκτυπώσεις: ΕΝΦΙΑ, Τέλη Κυκλοφορίας, Εκκαθαριστικών κλπ) για ΟΛΟ το 2016 μόνο 60 €

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικές δηλώσεις νομικών και φυσικών προσώπων Υπολογισμός,έκδοση και υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Δημιουργία και αποστολή ΜΥΦ Δηλώσεις αποδόσεως παρακρατούμενων φόρων Δηλώσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περουσίας και Ε9 Υποστήριξη φορολογικών υποθέσεων στα Διοικητικά Δικαστήρια Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικής Συνελέυσεως
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες     Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο                       www.antonakelis.gr

Επικοινωνία

Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες

Φιλαδελφείας 7 Αθήνα 10439 Ελλάδα Λαρίσης 1 Πεύκη 15121 Ελλάδα t: 213 0375702 f: m: 6944 105254 e : info@antonakelis.gr
Για οποιοδήποτε θέμα, ερώτηση ή παρατήρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε! Παρακολουθούμε συνεχώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας και προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα μηνύματα εντός της ίδιας ημέρας. Μπορείτε να μας στείλετε email ή να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας μας.
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
© Copyright LOOVIN S & C PRIVATE COMPANY
Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες                       www.antonakelis.gr Λογιστικό - Φοροτεχνικό Γραφείο

Επικοινωνία

Χρήστος Αντωνακέλης & Συνεργάτες

Φιλαδελφείας 7 Αθήνα 10439 Ελλάδα Λαρίσης 1 Πεύκη 15121 Ελλάδα t: 213 0375702 f: m: 6944 105254 e : info@antonakelis.gr
Για οποιοδήποτε θέμα, ερώτηση ή παρατήρηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε! Παρακολουθούμε συνεχώς το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας και προσπαθούμε να απαντάμε σε όλα τα μηνύματα εντός της ίδιας ημέρας. Μπορείτε να μας στείλετε email ή να χρησιμοποιήσετε την φόρμα επικοινωνίας μας.